Քաղաքացիական Շահերի Պաշտպանության Աջակցության Ծրագիր

Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագրի նպատակն է բարելավել ժողովրդավարական կառավարումը Հայաստանում: Քաունթերփարթը աջակցում է ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների և շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների զարգացմանը` որպես Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության բաղկացուցիչ օղակ, որն ընդլայնում է քաղաքացիների մասնակցությունը ժողովրդավարական գործընթացում և ներգրավում Է համախոհներ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական փոփոխությունների համար:


Ծրագրերի քարտեզ

map
ՔՇՊԱԾ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերը տեսնելու համար նշեք համապատասխան մարզը
Երևան
Տավուշ
Լոռի
Շիրակ
Արագածոտն
Արմավիր
Կոտայք
Գեղարքունիք
Արարատ
Վայոց Ձոր
Սյունիք
a
փնտրել
a

a
մուտք
a




o
a